Reflexní terapie, duchovní vhledy, harmonizace těla i duše

Reflexní terapie, duchovní vhledy, harmonizace těla i duše

Channelingy

KATEDRÁLA NOTRE-DAME


PLAMENŮ ŽÁR, POHLTIL NOTRE-DAME.

NAŠE SRDCE JSOU ÚZKOSTÍ SEVŘENÁ,

ŽAL, POCIT MARNOSTI, KATEDRÁLA SPÁLENÁ…

 PROČ CÍTÍME BOLEST, AČ ŽIJEME V JINÉ ZEMI?

PROČ JSME TOUTO UDÁLOSTÍ ZASAŽENI?

 

KATEDRÁLU VYSTAVILA LIDSKÁ LÁSKA A VELKÁ VÍRA.

BOLEST A ZLO POHLTILY PLAMENY,

KATEDRÁLA SE PROČISTILA

A OBJEVILA SE SKRYTÁ SÍLA.

 

JE TO SÍLA LIDSKÝCH DUŠÍ,

KTERÉ SPOLUPRACÍ DOKÁŽÍ, VÍC NEŽ TUŠÍ.

TO, CO SE NÁS TAK DOTÝKÁ,

NENÍ KRÁSNÁ STAVBA ANI GOTIKA…

 

LIDSKÉ DUŠE POCHOPILY,

ŽE POKUD SPOJÍ SVOJE SÍLY,

DOKÁŽÍ NAPRAVIT POKŘIVENÝ SVĚT

A MŮŽOU TO UDĚLAT PRÁVĚ TEĎ.

UVĚDOMILY SI POMÍJIVOST ŽIVOTA,

POCHOPILY, KDE JE SKUTEČNÁ HODNOTA.

 

V PRACH A POPEL OBRÁTIL SE STARÝ SVĚT,

VESMÍR ZNÁ ZPŮSOBY, JAK POSUNOUT NÁS VPŘED.

POKUD JSOU LIDÉ NECHÁPAVÍ A BRÁNÍ SE MYŠLENKÁM TOKU,

POSTAVÍ JE PŘED HOTOVU VĚC A VYUŽIJE ŠOKU.

 

KATEDRÁLA NOTRE-DAME PŘÁLA SI BÝT OČIŠTĚNA,

JEJÍ BYTOST RADUJE SE, BYLA VYSLYŠENA.

LÁSKA, VÍRA A SPOLUPRÁCE BYLA ZNOVU-OŽIVENA,

ŽAL, BOLEST A BEZNADĚJ UKONČENA.

 

KATEDRÁLA NOTRE-DAME JE SYMBOLEM,

KTERÝ LIDEM UKÁZAL,

ŽE POKUD SPOJÍME SVÉ SÍLY,

ŽIVOT NA ZEMI BUDE POKRAČOVAT DÁL.

 

SDÍLEJME S DRUHÝMI PENÍZE, ČAS I NÁPADY,

VYBUDOVAT MŮŽEME COKOLI, CO MÁ DOBRÉ ZÁKLADY.

 

Channeling ze dne 16. 4. 2019 přijala s láskou Lucie Alma

Obrázek zdroj: www.pixabay.com

 


Magie Lásky

 Až uzříš v jeho očích pravdu svou,

tehdy všechny dveře se Ti otevřou.

Zrcadlo Tvé duše stojí před Tebou,

Vaše kroky Vás k sobě dovedou.

 

Láska je síla, nad kterou nic není,

vchází do života a vše mění.

 

Naslouchej svému srdci a dopřej si čas,

láska chutná po ovoci  - je sladká dnem i nocí –

poslouchej její hlas!

Někdy zní tiše a jen si brouká,

někdy Ti šeptá do ouška a za rohem se kouká,

někdy křičí nahlas, ať nepropásneš šanci svou,

někdy si zpívá  a bdí nad Tebou.

 

Láska je jediná síla Vesmíru,

která vše spojuje a udržuje v míru.

 

Láska je Božská Esence, co poutá k sobě milence.

Pohleď své Lásce do očí a nebraň se té myšlence.

Protože se má se spojit, to se spojí

a až v jeho očích uzříš Lásku svou,

budete navždy svoji spojeni silou magickou.

 

LL

Obrázek ze zdroje www.pixabay.com

 

Hledání

Máš to, co jsi chtěl.

Tolikrát do světa jsi šel.

Ptal ses cizích lidí, kam směřuje cesta Tvá,

co dělat máš, kam život ubírat se má?

Nepochopils jejich rady, procestovals celý svět

a teď zase stojíš tady a odpověď chceš hned.


Celou dobu ji nosíš v sobě!

Celý život ji znáš!

Tvoje duše mluví k Tobě,

když jí nasloucháš.


Zeptej se jí na cokoli, ona ti to ráda poví.

Bude Ti vyprávět o krásné planetě,

o tom jak s láskou žije se na světě.

O krásných lesích a rozkvetlých loukách,

o větru jak ševelí a do vlasů Ti fouká.

O řekách plných ryb,

o kapkách deště v parném létě,

o tom jak zní lidský smích, když v Máji všechno kvete.


Tvá duše zná každou odpověď,

je Tvojí součástí, je to tvůj vnitřní svět.

To, co hledáš venku, najdi napřed v sobě,

celý Vesmír Člověče, promítá se v Tobě!

 

 LL

obrázek ze zdroje www.pixabay.com