Reflexní terapie, duchovní vhledy, harmonizace těla i duše

Reflexní terapie, duchovní vhledy, harmonizace těla i duše

Channelingy

Magie Lásky

 Až uzříš v jeho očích pravdu svou,

tehdy všechny dveře se Ti otevřou.

Zrcadlo Tvé duše stojí před Tebou,

Vaše kroky Vás k sobě dovedou.

 

Láska je síla, nad kterou nic není,

vchází do života a vše mění.

 

Naslouchej svému srdci a dopřej si čas,

láska chutná po ovoci  - je sladká dnem i nocí –

poslouchej její hlas!

Někdy zní tiše a jen si brouká,

někdy Ti šeptá do ouška a za rohem se kouká,

někdy křičí nahlas, ať nepropásneš šanci svou,

někdy si zpívá  a bdí nad Tebou.

 

Láska je jediná síla Vesmíru,

která vše spojuje a udržuje v míru.

 

Láska je Božská Esence, co poutá k sobě milence.

Pohleď své Lásce do očí a nebraň se té myšlence.

Protože se má se spojit, to se spojí

a až v jeho očích uzříš Lásku svou,

budete navždy svoji spojeni silou magickou.

 

LL

Obrázek ze zdroje www.pixabay.com

 

Hledání

Máš to, co jsi chtěl.

Tolikrát do světa jsi šel.

Ptal ses cizích lidí, kam směřuje cesta Tvá,

co dělat máš, kam život ubírat se má?

Nepochopils jejich rady, procestovals celý svět

a teď zase stojíš tady a odpověď chceš hned.


Celou dobu ji nosíš v sobě!

Celý život ji znáš!

Tvoje duše mluví k Tobě,

když jí nasloucháš.


Zeptej se jí na cokoli, ona ti to ráda poví.

Bude Ti vyprávět o krásné planetě,

o tom jak s láskou žije se na světě.

O krásných lesích a rozkvetlých loukách,

o větru jak ševelí a do vlasů Ti fouká.

O řekách plných ryb,

o kapkách deště v parném létě,

o tom jak zní lidský smích, když v Máji všechno kvete.


Tvá duše zná každou odpověď,

je Tvojí součástí, je to tvůj vnitřní svět.

To, co hledáš venku, najdi napřed v sobě,

celý Vesmír Člověče, promítá se v Tobě!

 

 LL

obrázek ze zdroje www.pixabay.com